Veilig gebruik van gasflessen


Neemt u bij gebruik van propaan en butaan uit flessen en cilinders ALTIJD onderstaande regels in acht.Gasflessen/cilinders bij gebruik altijd rechtop zetten op een vlakke en droge ondergrond en borgen tijdens transport.


Na het aansluiten gasfles/cilinder altijd op gasdichtheid controleren met een water/zeep-oplossing. Nooit controleren met lucifer, aansteker, sigaret of andere open vuur- of ontstekingsbronnen.

Lege BP Gas Light flessen altijd omruilen voor een volle verzegelde gasfles. Let bij aankoop op de onbeschadigde verzegeling van de fleskraan. De verzegeling herkent u aan de witte krimpfolie met het groene BP Helios logo. Gasflessen nooit bij een LPG station vullen.De fleskraan altijd met de hand opendraaien. Controleer vóóraf de kraan op eventuele beschadigingen. Controleer ook slangen en slangklemmen op beschadigingen. Gebruik nooit gereedschap of geweld om een kraan te openen.


Gebruik altijd een goedgekeurde propaanslang van recente datum (niet ouder dan 2 jaar). Keurnummer en jaartal staan op de slang vermeld. Monteer slangen met behulp van goede slangklemmen. Beperk de lengte van een propaangasslang tot één meter.