Disclaimer

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen en in euro’s inclusief 19% BTW, tenzij anders is aangegeven.

De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde verblijven en prijzen.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site, op de wijze en op het moment dat wij dit geschikt achten. De wijzigingen gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Voorzover er links zijn opgenomen naar websites van derden is Oliehandel Ten Bruggencate niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Als u fouten aantreft op deze website, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons doorgeeft.